+972 3 6962835

נשמח לעמוד לשירותכם, פגישה ראשונה במשרדינו ללא תשלום וללא התחייבות.חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998

 • היעדרות בשל מחלת בן זוג
  1. עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

  כללים
  2. שר העבודה והרווחה 2 יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג ובן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.
  הגדרת מחלה
  3. לענין חוק זה -
  (1) יראו כחולה - בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;
  (2) "פעולות יום-יום" - בהגדרת מונח זה בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

  שמירת זכויות
  4. חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

  דין המדינה
  5. לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

  ביצוע ותקנות
  6. שר העבודה והרווחה 2 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.* בכל העניינים המפורטים נייצג אותך במקצועיות תוך מתן יחס אישי.

 • דיני עבודה – לרווחתו של העובד

  נושאים המוסדרים בחוקי המגן הם אורך יום העבודה ושבוע העבודה, הגנת השכר, זכות לחופשה, לדמי מחלה ולשכר מינימום, גיל עבודה מינימלי ועוד..


  חשיבות ההקפדה על חוקי העבודה

  חקיקה רחבת היקף שנועדה לשפר את מעמד העובדים וזכויותיהם, הביאה את המעסיקים להכרה שיש להקפיד על קיום חוקי העבודה ושאי שמירה על זכויות העובדים עלולה להסתיים בתביעה של העובד בבבית הדין לעבודה, ואף בהטלת עיצומים כספיים על המעסיק .

 • דיני עבודה – החשיבות של עורך דין מיומן

  דיני עבודה הוא כאמור תחום מסועף ומורכב הכולל מגוון רחב של תתי תחומים. בנוסף, תחום זה כל הזמן מתעדכן וומחייב בו להתעדכן בתחום בצורה שוטפת.


  ייעוץ שוטף למעסיקים

  משרד עורכי דין ירון נאור ושות' מייעץ באופן שוטף להנהלות של חברות, לסמנכ"לים ומנהלי כוח אדם, בתחום דיני עבודה.