+972 3 6962835

נשמח לעמוד לשירותכם, פגישה ראשונה במשרדינו ללא תשלום וללא התחייבות.חוקי עבודה מתחלקים לכמה סוגים עיקריים:

חוקי יסוד

חוקי יסוד אלו הם חוקים מיוחדים שנועדו להוות בסיס חוקתי למדינה ואשר במידה ותחוקק בעתיד חוקה יהוו חוקי היסוד את הבסיס לאותה החוקה. מתוקף חשיבותם, על מנת לשנותם דרוש רוב מיוחד במשכן הכנסת. זאת בניגוד לחוקים שאינם במעמד של חוקי יסוד. מבין חוקי היסוד השונים ישנם שני חוקים שהינם רלוונטיים ביותר ליחסי העבודה בישראל והם: חוק יסוד חופש העיסוק, שמאפשר לכל אזרח לבחור את משלח ידו וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שנועד למנוע 'עבדות' וכל פגיעה בגופו, רכושו, חירותו וכבודו של כל אדם.קרא עוד

חוקי מגן

חוקי מגן אלו הם חוקי עבודה שכשמם כן הם מטרתם להגן על ציבור העובדים במדינה. חוקי עבודה אלו הם חוקים לכל דבר ועניין והם משמשים מעין קווי מתאר לתנאי עבודה בסיסיים. לא ניתן להפר אותם אלא במקרה שמדובר בתנאים שמיטיבים עם העובד. דוגמאות לחוקי מגן שכאלו הם: חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק גיל פרישה שוויוני, חוק שירות התעסוקה, חוק דמי מחלה, חוק שעות עבודה ומנוחה שמסדיר שעות נוספות למשל, חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, חוק הודעה לעובד, חוק פיצויי פיטורין, חוק חניכות, חוק הזכות לישיבה (בעת העבודה), חוק חופשה שנתית, חוק הסכמים קיבוציים, חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות, חוק עובדים זרים ועוד.

קרא עוד

הסכמים קיבוציים

הסכמים אלו רווחו יותר בעבר וגם כיום משמשים הסכמים קיבוציים חוזה המסדיר תנאי עבודה בין עובדים מאוגדים , למשל באמצעות הסתדרות העובדים, למול מעביד או למול ארגון מעבידים. הסכמים קיבוציים מתרכזים בעיקר בנושאים הללו: בתנאי עבודתו של העובד, ביחסי עבודה, בחובותיהם של הארגונים ובזכויותיהם ותנאי קבלת עובד לעבודה כמו גם בתנאי סיום עבודתו.
קרא עודמוסדות האמונים על אכיפת חוקי עבודה בישראל

בתי דין לעבודה
בית דין לעבודה זהו הגוף השופט בענייני עבודה, סכסוכי עבודה, יחסי עובד מעביד, שוויון הזדמנויות ולעיתים אך משמש רשות מחוקקת. בית הדין לענייני עבודה הוא ישות משפטית עצמאית ובסמכותו לפרש את החוק, לפשר ולהכתיב נורמות בכל מה שנוגע לענייני עבודה בישראל.
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
אשר תחתיו מספר גופים המרכזים את סוגיית יחסי העבודה ואכיפתם.
היחידה ליחסי עבודה
מטרתה לייעץ בנושאי יחסזי עבודה, מניעת שביתות, יישוב סכסוכי עבודה ורישום הסכמים קיבוציים.